21.03.2016r. dzieci pożegnały zimę i przywitały wiosnę, najpiękniejszą porę roku, gdzie wszystko budzi się do życia. Na holu dzieci zaśpiewały piosenki o wiośnie. Zapanowała radość i w powietrzu czuć było unoszącą się wiosnę. Pani E. Orłowska przeczytała dzieciom wiersze „Zima i wiosna”, „Jak Martynka mała wiosnę poznawała”. Następnie dzieci przemaszerowały przez ogród przedszkolny z Marzanną i gaikiem.

 


Ewelina Orłowska

ODEJDŹ ZIMO

 

Odejdź zimo hen za lasy,
                                                                                    góry i doliny.                                                                                             Niech wiosenka już króluje,

my nie chcemy zimy.

Weź ze sobą srebrne sople,
narty i bałwanki,
cieple czapki i szaliki,
zabierz także sanki.