Od 29 maja do 1 czerwca 2016 roku,obchodziliśmy VIII Europejski Tydzień Sportu

dla Wszystkich.W ramach zajęć przewidziane zostały między innymi

ćwiczenia gimnastyczne metodą obwodu stacyjnego, zabawy ruchowe

i ćwiczenia przy muzyce,a także ćwiczenia gimnastyczne w ogrodzie przedszkolnym :)