Dn.26.09.2016 odbyło się  pierwsze zajęcie.

W zajęciu uczestniczyły dzieci z grup: Stokrotki, Pszczółki,  Motylki.

Dzieci poznały najważniejsze etapy  kształtowania się naszej planety, od gwałtownych narodzin poprzez epokę  lodowcową, potężne wybuchy wulkanów, okres panowania dinozaurów,  

aż do czasów pierwszych ludzi. Celem projektu jest przybliżenie dzieciom świata przyrody, uświadomienie ról, jakie pełnią żywioły, pokazanie, na czym polega integracja człowieka

ze środowiskiem, pielęgnowanie odpowiedzialności za środowisko.