Już po raz siódmy w naszym przedszkolu odbył się MIEJSKI KONKURS  

pt.: „BAJKI MOJEGO DZIECIŃSTWA”.

W tym roku zadania konkursowe oparte były na twórczości Aleksandra Fredry. 
Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości Aleksandra Fredry oraz uwrażliwienie dzieci na literaturę. 
     Do konkursu przystąpiło 19 przedszkoli, 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz Zespół Szkół. Razem 25 dąbrowskich placówek. Każdą placówkę reprezentowało jedno dziecko pięcioletnie wyłonione w eliminacjach wewnętrznych. Nasze przedszkole reprezentował Wojtek z grupy „Motylki”. Konkurs oceniała niezależna komisja. 
     Wszystkie dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością wierszy. 

 Na zakończenie każde dziecko otrzymało dyplom i książkę.

Część artystyczną przygotowały nauczycielki i dzieci z grupy "Żabki".
     Konkurs został zorganizowany dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i Nauczycieli Przedszkola Nr 39 w Dąbrowie Górniczej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 18.