Dn. 31.03.2017r. dzieci z grupy „Stokrotki”  wystąpiły w montażu słowno- muzycznym,

pt. „Cztery żywioły”. Na widowni zasiadły dzieci z grup 5 i 6- latków oraz klasa I,

ze Szkoły Podstawowej nr 3. Po południu występ obejrzeli Rodzice, Dziadkowie i rodzeństwo.
      Występ dzieci jest podsumowaniem dwóch projektów edukacyjnych „Ziarenka dobra”

(projekt był realizowany w ubiegłym roku) oraz „Cztery żywioły”.
         Celem ogólnym projektów było  zbliżenie dziecka do świata przyrody, poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą,

rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.
         „Stokrotki”  poprzez wiersze, piosenki i tańce chciały przekazać publiczności,

że żywioły to  uniwersalne, powszechne i niepodważalne elementy rzeczywistości.

Doświadcza ich każdy, bez nich nie dzieje się nic. Każdy żywioł miał swoją odsłonę.