Dnia 15.03.2016r. dzieci 5- letnie z grupy „Stokrotki” wystąpiły w montażu słowno- muzycznym, połączonym z prezentacją multimedialną pt. „100- lecie Dąbrowy Górniczej”. Scenariusz montażu przygotowały nauczycielki

mgr Ewelina Orłowska i mgr Agnieszka Grabeus.

 

Dzieci recytowały wiersze o Dąbrowie Górniczej,

których autorką jest wychowawczyni grupy – pani Ewelina Orłowska,

śpiewały i tańczyły.  Uroczystość dzieci rozpoczęły wierszem

 

„ Urodziny Dąbrowy Górniczej”

 

Ewelina Orłowska

Panie i panowie,

chłopcy i dziewczynki

oznajmiamy uroczyście,

że nasze miasto

ma dziś swoje urodzinki.

Dąbrowa Górnicza

nasza jubilatka,

ukochane miasto

to dostojna stulatka.

 

Sto lat temu

prawa miejskie otrzymała.

Dąbrowa Górnicza

jest piękna i wspaniała.

 

Nie ma piękniejszego

miasta na całym świecie.

Drugiego takiego,

nigdzie nie znajdziecie.

 

Kolorowe domy

mrugają do nas oknami.

Dęby dumne i potężne

Rosną razem z nami.

 

 

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały legendy o powstaniu Dąbrowy Górniczej, rozpoznawały i nazywały najbliższe obiekty, instytucje i zabytki.

Celem uroczystości było kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej, przybliżenie tzw. małej Ojczyzny.

W godzinach popołudniowych dzieci wystąpiły przed Rodzicami.