Dowiedz się o nas więcej

WIZJA
Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowy, aktywny i bezpieczny styl życia.

MISJA naszego przedszkola:

 • Troszczymy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka
 • Promujemy prozdrowotne i proekologiczne działania
 • Rozwijamy u naszych wychowanków umiejętności i nawyki oraz promujemy zachowania, które pozwolą im spojrzeć na zdrowie jako wartość
 • Chronimy zdrowie dzieci poprzez szeroko rozumianą profilaktykę
 • Kształtujemy nawyki zdrowego odżywiania się
 • Zapewniamy równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym
 • Zapewniamy potrzebę ruchu i swobodnej zabawy
 • Udostępniamy duży ogród przedszkolny
 • Stwarzamy miłą, życzliwą, akceptującą atmosferę
 • Stwarzamy warunki dobrej zabawy
 • Umożliwiamy pozytywne kontakty z rówieśnikami
 • Współpracujemy ze środowiskiem i rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania
 • Wspomagamy rodzinę w wychowaniu dziecka, przygotowaniu do szkoły
 • Doradzamy i pomagamy rodzicom w sytuacjach trudności wychowawczych; zapewniamy atrakcyjne formy wzajemnej współpracy
 • Dbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola
 • Oferujemy atrakcyjne zajęcia, zabawy, imprezy
 • Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, zaangażowaną w pracy
 • Umożliwiamy stałe doskonalenie nauczycieli
 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka
 • Zapewnimy indywidualną drogę rozwoju

CELE STRATEGICZNE NA LATA 2011-2016

 1. Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 2. Zapewnianie warunków sprzyjających rozwijaniu aktywności ruchowej poprzez różnorodne metody i formy pracy.
 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych dających wiedzę o potrzebie bezpieczeństwa własnego i innych.
 4. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości intelektualnych.
 5. Wspieranie rodziców w prowadzeniu zdrowego modelu wychowania dzieci.