W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego, dzieci wspólnie ustaliły "Kodeks grupowy",

czyli zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej.

Wszyscy podpisali kodeks wyciętym schematem swojej dłoni,

własnoręcznie podpisanym imieniem.

Tak przygotowani możemy być pasowani na przedszkolaka.