W drugim tygodniu listopada poznawaliśmy "Świat teatru".

Na jednym z zajęć dzieci samodzielnie wycięły nożyczkami postacie - kukiełki.

Następnego dnia dzieci dobrały się w małe 2-3 osobowe zespoły.

Ich zadaniem było wymyślenie i przedstawienie autorskiego przedstawienia.

Wszyscy bardzo dobrze się bawili.