Nareszcie nadeszła wiosna. Widzimy ją w naszym ogrodzie

(zawilce, bazie, stokrotki i forsycje), a także sali (wiosenne kwiaty na oknie).