Ostatniego dnia lutego wybraliśmy się na spacer.

Obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie.