Typowy rozkład dnia w Przedszkolu 39

Rozkład dnia daje dzieciom poczucie stabilności i bezpieczeństwa, którego potrzebują w tak wczesnej fazie życia. Dlatego też staramy się zapewnić stabilne ramy, które systematyzują codzienne życie, ale pozostawiają też dużo miejsca na dodatkowe i spontaniczne działania. 

Ramowy rozkład dnia

5:30-8:30 Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryka.
8:30-8:45 Ćwiczenia poranne.
8:45-9:00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.
9:00-9:30 Śniadanie.
09:30-11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
11:00-11:45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, parku), ćwiczenia gimnastyczne.
11:45-12:00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:00-12:30 Obiad.
12:30-13:00 Ćwiczenia releksacyjne, bajkoterapia.
13:00-13:45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:45-14:00 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14:00-14:30 Podwieczorek.
14:30 -17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.