WAŻNE, CIEKAWE... - zachęcamy rodziców do zapoznania się z naszymi artykułami.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci mogą być odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców, bądź wskazane przez nich osoby upoważnione.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogą korzystać, w zależności od czasu pobytu z:

 • 2 posiłków: śniadania, obiadu
 • 3 posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku

Dzieci w przedszkolu żywione są zgodnie z załącznikiem nr 2 (wykaz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży      w jednostkach systemu oświaty)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 roku, w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w  jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (od godziny 8:00 do 13:00), t.j. powyżej 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą dodatkową, rozpoczętą godzinę zegarową.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł:

śniadanie 1,50 zł;

obiad 3,00 zł;

podwieczorek 1,00 zł.

Opłaty za dzienne wyżywienie, oraz za godziny dodatkowe nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Duże imprezy ogranizowane przez nasze przedszkole:

 • Mikołajki,
 • Zabawa karnawałowa, czyli bal przebierańców dla dzieci,
 • 21 marca Pożegnanie zimy - powitanie wiosny,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Piknik z okazji święta Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - na szczeblu miejskim,
 • Pożegnanie starszaków,
 • Ponadto: wycieczki, (m.in. do ZOO, Straży Pożarnej, nadleśnictwa Grodziec, Muzeum chleba), wyjazdy do teatru, przedstawienia zespołów teatralnych oraz muzycznych w przedszkolu.

Dzieci w przedszkolu mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych. 

Zajęcia dodatkowe obejmują:

Religię

Zajęcia z logopedą